Privacyverklaring

Description

Privacidad- en cookieverklaring

Gebruik van uw gegevens Privacygevoelige gegevens, d.w.z. persoonlijke gegevens, worden verwerkt a través de sitios web www.hollanddredgingindustries.nl en www.heavydutyindustries.com, Eigendom van Heavy Duty Industries BV (hierna HDI genoemd). HDI respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens cumplido de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR / AVG).

En deze privacy- en cookieverklaring leggen que uit welke persoonlijke gegevens que verzamelen en gebruiken en met welk doel. Nosotros raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Wanneer u onze website en services gebruikt, verstrekt u ons bepaalde gegevens, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens. Wij vragen bijvoorbeeld om enkele van uw persoonlijke gegevens wanneer u een info-aanvraag plaatst. Daarnaast kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken als u een reactie op een van onze vragenlijsten plaatst.

De sitio web biedt ook de mogelijkheid om vragen te stellen puerta middel van een contactformulier, waarop u wordt gevraagd om verschillende gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Diez slotte kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief de voor evenementen.

Afhankelijk van de acties die u op onze website uitvoert, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

• Naam en adresgegevens

• Correos electrónicos

• Telefoon nummer

• Adres de P.I.

• Inloggegevens

Nosotros gebruiken de bovengenoemde gegevens om:

• u en staat stellen onze diensten te gebruiken;

• u en staat stellen om diensten aan te schaffen via de website en de de funcionalidad van de sitio web te gebruiken;

• u toegang verlenen tot uw cuenta;

• Adres de P.I.

• behandel uw bestelling en verstrek informatie sobre de voortgang ervan;

• stuur gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis;

• reageren op vragen die via de website zijn gesteld;

• informatie te verstrekken sobre verstoringen en onderhoud van onze diensten;

• onze diensten verbeteren.

Bewaartermijnen

De bovengenoemde gegevens worden bewaard zolang als nodig es om onze servicio aan u te leveren en / de usted doblado geregistreerd voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen nos ponemos en contacto con u opnemen por e-mail en u onze nieuwsbrief sturen. Alle communicatie die por correo electrónico wordt verzonden, bevat een link om je af te melden.

Inloggen vía derden

Idh biedt de mogelijkheid om in te loggen op zijn websites door uw account te gebruiken se reunió con een externe partij (bijvoorbeeld Facebook de Google). HDI es niet verantwoordelijk voor de services van deze partijen. Voor informatie sobre de verwerking van gegevens en verband met deze methode van inloggen, raadpleegt u het privacybeleid van de betreffende partij.

Veiligheid

Nosotros nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

Idh maakt uw gegevens niet bekend aan derden, behalve als dit op grond van de wet vereist es de als dit noodzakelijk es om een producto de dienst te leveren.

Wijziging van uw gegevens

U kunt toegang krijgen tot het aanpassen van uw klantgegevens puerta en uw administratie om uw gegevens te vragen en te bepalen welke informatie permanente van al onze servidores moet worden verwijderd. Stuur de e-mail naar info@heavydutyindustries.com. Nosotros zullen de bijgewerkte info binnen 5 werkdagen por post bevestigen.

Jouw rechten

Als u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om toegang te krijgen tot deze gegevens, deze te wijzigen de te verwijderen. Daarnaast hebt u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, er bezwaar tegen te maken de uw gegevens te exporteren. Om dit te doen, kunt u contacto se reunió ons opnemen a través de info@heavydutyindustries.com

Galletas

Nosotros gebruiken cookies op alle HDI-websites (zoals www.hollanddredgingindustries.nl/com, www.dredgingindustries.nl/com en www.heavydutyindustries.nl/com). Een cookie es een eenvoudig, klein en tijdelijk bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Las cookies se encienden en staat om onze websites en diensten gebruiksvriendelijker en beter voor u te maken.

U kunt de cookies accepteren door op ‘OK’ in de cookie-banner te klikken wanneer u onze sitios web voor het eerst bezoekt. Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, neem dan contacto se reunió ons op a través de info@heavydutyindustries.com.

Escriba cookie A

Functionele Galletas

Doel

Functionele cookies zorgen ervoor dat de sitios web correct werken en dat uw gegevens worden opgeslagen.

¿Wie plaatst de cookies?

Scherponline, Google Analytics

Tipo de cookie B

Persoonlijke Galletas

Doel

Deze cookies registreren onder andere uw interesses en zoek- en klikgedrag. Als gevolg hiervan ontvangt u gepersonaliseerde aanbiedingen en ziet u interessante anuncios op sitios web externe.

¿Wie plaatst de cookies?

Facebook LinkedIn, Google Ads, Bing, Hotjar

(Sub) procesadores

Nosotros procesadores gebruiken (sub) voor onze services. Een (sub) procesador es een partij die persoonsgegevens namens HDI verwerkt, zodat u onze services kunt gebruiken. Puerta de cookie-banner te accepteren, geeft uuw toestemming aan (sub) verwerkers om uw gegevens te verwerken.

Over deze verklaring

Sitios web van derden

Deze privacyverklaring es niet van toepassing op sitios web van derden die via koppelingen se reunió en el sitio web de onze zijn verbonden. Nos kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier zullen behandelen. Nosotros raden u daarom aan de privacyverklaringen van deze sitios web te lezen voordat u ze gebruikt.

Wijzigingen en privacy- en cookieverklaring

HDI behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Als er wijzigingen zijn, zullen que deze op onze sitio web publicista. Nosotros raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte doblado van deze wijzigingen.

Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming

Uiteraard helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacidad en onze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen se reunió con Heavy Duty Industries BV op het volgende adres: HDI – A Hofmanstraat 5A, NL-20131 BH Haarlem, Telefoon: +31 (0) 23 527 8282, E-mail: info@heavydutyindustries.com

Deze privacy- en cookieverklaring es voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2019.

Return my call

Enter your name and phone number to be called back.