Disclaimer

Description

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze Heavy Duty Industries BV site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Heavy Duty Industries, bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders aangeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Heavy Duty Industries. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die getoond worden op de site geregistreerde en niet geregistreerde merken van Heavy Duty Industries.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Heavy Duty Industries heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. U kunt uw eventuele opmerkingen bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Heavy Duty Industries is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Heavy Duty Industries verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Heavy Duty Industries wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door Heavy Duty Industries materiaal te sturen geeft u aan Heavy Duty Industries het onbeperkte, on herroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Heavy Duty Industries ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Heavy Duty Industries heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Heavy Duty Industries houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat Heavy Duty Industries vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Heavy Duty Industries, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen met Heavy Duty Industries BV op het volgende adres: HDI – A Hofmanstraat 5A, NL-20131 BH Haarlem, Telefoon: +31 (0) 23 527 8282, E-mail: info@heavydutyindustries.com

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2019.

Bel mij terug

Vul je naam en je telefoonnummer in om terug gebeld te worden.